I Lumenia lar vi oss inspirere av teknologi og kunnskap. Derfor har vi et spesielt fokus på utvikling av digitale læremidler. En god læringsopplevelse og et godt læringsutbytte er kjerneverdier i vårt arbeid.

LÆREMIDLER

Lumenia produserer digitale læremidler. Blant annet e-forelesninger og digitale kompendier for studenter på universitetsnivå. I tillegg produserer vi flere trykte læremidler.

FORFATTERVERKTØY

Lumenia produserer innholdstyper til H5P. Et forfatterverktøy utvilket av Joubel AS. I tillegg produserer vi interne verktøy til våre ressurser.

LÆRINGSPORTALER

Lumenia har utviklet og vedlikeholder Forelesning.no. Forelesning.no er en platform for deling av læringsressurser. Her finner du også e-forelesninger og digitale kompendier utviklet av Lumenia.

KONTAKT

Telefon: 45 47 60 37

post@lumenia.no

Munkegata 58,
7011 Trondheim